<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Európsky
parlament sa vyjadrí k zmenám v alkoholovej stratégii EÚ. Poslanci tak
prerokujú aj možnosť, že označovanie výživových hodnôt na fľašiach bude
povinné.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>