Pred pol rokom Európska komisia zahájila činnosť Európskeho zboru solidarity. V marci 2017 začal výber  uchádzačov na dobrovoľnícke stáže na základe ich záujmu a zručností a aktuálne sa začínajú otvárať tisíce pracovných miest a stáží. Európska komisia v tejto súvislosti podporuje dva projekty pod taktovkou talianskych a francúzskych verejných služieb zamestnanosti, ktoré ponúknu zamestnanie alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v inej krajine EÚ až 6 000 mladým ľuďom.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Úloha Európskeho zboru solidarity je vytvárať početnejšie a kvalitnejšie pracovné príležitosti. Som rada, že dnes sa spúšťa aj pracovný rozmer zboru, a  mladí ľudia tak už budú môcť využiť jeho plný potenciál. V spolupráci s úradmi práce a partnermi v teréne budeme ponúkať tisíckam mladých ľudí konkrétne príležitosti na zamestnanie alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v celej Európe. Tak si budú môcť rozvíjať zručnosti a zvyšovať budúce vyhliadky na trhu práce.“

Od zriadenia Európskeho zboru solidarity 7. decembra 2016 doň vstúpilo viac než 32 000 mladých ľudí, z toho 338 zo Slovenska. Hľadanie umiestnení pre účastníkov v organizáciách na základe ich záujmu a zručností sa začalo v marci 2017. Odvtedy bolo kontaktovaných približne 11 500 účastníkov a akceptovaných 460 miest. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 do Európskeho zboru solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí.