<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Nové pravidlá
výsadby viniča umožňujú každoročný rast vinohradníckej plochy o 1 %. Podľa
Európskej komisie to bude znamenať „mierny rozvoj“ odvetvia.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Celosvetová
spotreba vína rastie, európsky podiel na trhu naopak neustále klesá. Na túto
situáciu EÚ reaguje novými pravidlami režimu schvaľovania výsadby viniča. Tie
upravujú, ako by mali členské štáty (na vnútroštátnej úrovni) riadiť systém
bezplatných a neprenosných povolení na výsadbu. Na novom vykonávacom nariadení
sa už zhodli Európsky parlament aj Rada EÚ.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>