Spotreba energie v EÚ v roku 2016 len o 4% prekročila cieľ plánovanej primárnej energetickej spotreby na rok 2020 a len o 2% cieľ pre konečnú spotrebu energie do roku 2020. Tieto ciele v praxi predstavujú strop primárnej energetickej spotreby najviac 1 483 miliónov ton ekvivalentu ropy (Mtoe) a konečnej spotreby energie 1 0086 Mtoe v roku 2020. Vyplýva to zo štatistík, ktoré uverejnil Eurostat. Štatistický úrad EÚ dnes tiež sprístupnil nový interaktívny nástroj Eurostat Sankey tool, ktorý ponúka prehľadné vizualizácie energetických bilancií a toho, koľko energie EÚ či jednotlivé krajiny vyvážajú alebo dovážajú, či aj to, aké sú hlavné energetické zdroje.