Európska únia oznámila, že poskytne ďalších 100 miliónov eur vo forme grantu na podporu nástroja COVAX, aby sa zaistil prístup k budúcej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Tieto finančné prostriedky doplnia záruky vo výške 400 miliónov eur, ktoré už EÚ pre nástroj COVAX prisľúbila, čím sa Únia stane jedným z hlavných darcov. Týmto novým príspevkom EÚ zvyšuje investície na podporu globálneho oživenia. Doteraz sa na nástroji COVAX zúčastňuje celkovo 184 krajín, z toho 92 krajín s nízkym a stredným príjmom, ktoré sú oprávnené získať prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom záväzku predbežného nákupu Globálnej aliancie pre vakcíny a imunizáciu v rámci nástroja COVAX.
COVAX je vakcinačný pilier Akcelerátora prístupu k nástrojom proti COVID-19, čiže globálnej spolupráce, ktorej cieľom je urýchliť vývoj a výrobu testov, liečby a vakcín proti COVID-19 a zabezpečiť k nim spravodlivý prístup. Jeho cieľom je do konca roku 2021 nakúpiť 2 miliardy dávok vakcíny. Nástroj pomôže vytvoriť diverzifikované portfólio vakcín, ktoré bude prerokované s rôznymi dodávateľmi a bude zahŕňať rôzne vedecké technológie, dodacie lehoty a ceny. Komisia je odhodlaná podporovať globálne zdravie a zabezpečiť, aby mal prístup k vakcíne každý, kto ju bude potrebovať, a to nielen doma, ale kdekoľvek na svete. To je dôvod, prečo Komisia od 4. mája 2020 v rámci globálnej reakcie na koronavírus, čiže globálnych opatrení zameraných na všeobecný prístup k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a na celosvetovú obnovu, vyzbierala takmer 16 miliárd eur.