Cieľom Junckerovho plánu je do roku 2018 napumpovať do európskej ekonomiky 315 miliárd eur. Európska investičná banka (EIB) v ňom hrá úlohu poskytovateľa pôžičiek, ktoré majú naviazať ďalšie súkromné investície. Na báze celoeurópskej súťaže projektov sa môžu financovať veľké infraštruktúrne a inovačné projekty ale aj malé a stredné firmy.Posilniť financovanie rozširovania broadbandu bude asi znamenať posun v doterajšom spôsobe poskytovania pôžičiek v rámci Junckerovho plánu.EIB totiž môže reagovať len na žiadosti, ktoré dostane, sama projekty nevyhľadáva. Určiť broadband ako špecifickú prioritu znamená, že by do takýchto projektov malo ísť viac peňazí.Broadband, resp. informačné a komunikačné sú jednou z priorít Junkerovho plánu, popri podpore investícií do energetiky či dopravy. Zatiaľ sa na neho nasmerovalo len 8 % z udelených pôžičiek. Najviac ich išlo do energetickej infraštruktúry.