Európska komisia ďalej postupuje pri rozpracovaní návrhu komplexných opatrení týkajúcich sa migrácie, ktorý predstavila v máji tohto roku. Vo svojich návrhoch sa Komisia zamerala na posilnenie agentúry Frontex; boj proti prevádzačom, zriadenie hotspotov (krízových centier na identifikáciu a registráciu utečencov), zlepšenie návratovej politiky; zníženie podnetov na nelegálnu migráciu; premiestňovanie a presídľovanie utečencov a dôsledné uplatňovanie azylových pravidiel. Mnohé dôležité opatrenia už boli prijaté a zavádzajú sa v praxi.
Európska komisia považuje za kľúčovú realizáciu operatívnych opatrení, rozpočtovú podporu a dôsledné vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktoré 23. septembra podporili hlavy štátov a predsedovia vlád.Operatívne opatrenia
– Čo sme už dosiahli?
– prítomnosť na mori sa strojnásobila, čo vedie k záchrane mnohých ľudských životov
– členské krajiny sa dohodli na premiestnení 160 000 osôb vyžadujúcich medzinárodnú ochranu z – – najviac postihnutých členských štátov do iných členských štátov EÚ
– členské krajiny sa zaviazali presídliť v najbližších dvoch rokoch 20 000 utečencov z tretích krajín.
– podporné tímy na riadenie migrácie sú plne funkčné v Lampeduse v Taliansku, nasadzujú sa v Grécku
– premiestňovanie funguje aj v praxi; prvý presun sa uskutočnil 9. októbra (z Talianska do Švédska)
– prví sýrski utečenci boli presídlení do Talianska, Česka a Lichtenštajnska
– začína fungovať aj návrat ľudí nespĺňajúcich podmienky na medzinárodnú ochranu do krajín pôvodu