EÚ strojnásobila svoje nasadenie na mori, a to tak pokiaľ ide o zdroje, ako pokiaľ ide o materiálne zabezpečenie operácií Poseidon a Triton. Podarilo sa zachrániť 122 000 ľudských životov. To je 250% nárast oproti minulosti.
EÚ zmobilizovala finančné zdroje na podporu krajín, ktoré sú najviac vystavení utečeneckej vlne. Vyčlenilo sa 70 mil. eur na núdzové financovanie nad rámec už vyčlenených 7 mld. eur., ktoré sa v rokoch 2014-2020 využijú na ochranu vonkajších hraníc a migračnú politiku.
Zintenzívnilo sa úsilie v boji proti prevádzačským sieťam. Podstatne sa sťažilo používanie prevádzačských lodí v Stredomorí. Vďaka tomu menej ľudí riskuje svoje životy v nebezpečných vodách a na chatrných lodiach. Vďaka tomu sa podarilo zastabilizovať stredomorskú cestu, ktorá v auguste 2015 bola na úrovni predchádzajúceho roka. Ani s tým sa však EÚ neuspokojí a boj proti prevádzačom bude naďalej pokračovať.
EK zmobilizovala 4 mld. eur na pomoc pre Sýriu a krajiny v jej susedstve (Libanon, Jordánsko, Turecko, Egypt a Irak). Tieto zdroje smerujú do humanitárnej, rozvojovej a ekonomickej pomoci.
EK zriadila Fond pre Afriku v objeme 1,8 mld. eur, ktorý sa použije na riešenie príčin ilegálnej migrácie priamo v krajinách pôvodu a tranzitu.
Krajiny EÚ sa zaviazali presídliť 160 000 utečencov z krajín prvej línie v Európe. Okrem toho prijali záväzok presídliť 22 000 utečencov priamo mimoeurópskych krajín.