Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek spolu s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, Jurajom Draxlerom a rektorom UK Karolom Mičietom dnes (26. februára 2016) slávnostne otvorili nový Vedecký park Univerzity Komenského v bratislavskej Mlynskej doline.

„Keď sa pozrieme na stav vedy na Slovensku, tak vidíme, že za posledných desať rokov sa vďaka európskym prostriedkom výrazne zlepšila výskumná infraštruktúra. Aj tento nový Univerzitný park je významným príspevkom k skvalitneniu vedy na Slovensku. Verím, že ďalej podporí vedeckú kapacitu Univerzity Komenského a pomôže jej aktívnejšiemu zapojeniu sa do medzinárodných projektov a priláka vedecké kapacity aj zo zahraničia.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Zariadenie je priestorom pre interdisciplinárny výskum – nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi. Park sa zameria na podporu aplikovaného výskumu v oblasti molekulárnej a environmentálnej medicíny a biotechnológii a transfer poznatkov do praxe. Celkové náklady na projekt sú 42 mil. eur, z toho 35,6 mil. eur pochádza z Európskych fondov.