V Taliansku začína v praxi fungovať premiestňovanie uchádzačov o azyl na území Európskej únie. Zajtra sa uskutoční prvý let skupiny utečencov, ktorí budú z Ríma premiestnení do Švédska, aby tam mohli byť spracované ich žiadosti o azyl. Umožnenie tohto presunu je výsledkom intenzívnej práce talianskych a švédskych úradov, agentúry Frontex, špeciálnych vyslancov Európskej komisie a mnohých ďalších zainteresovaných strán.
V praxi takto vidíme prvé výsledky komplexných opatrení, ktorými Európska únia reaguje na kritickú situáciu s rastúcim počtom utečencov hľadajúcich azyl na území Európskej únie.
Prerozdeľovanie azylantov je jedným z kľúčových opatrení na realizáciu len nedávno prijatých pravidiel, ktorých cieľom je aj odľahčiť nápor, ktorý zažívajú krajiny v prvej línii na hraniciach EÚ. Sú nimi najmä Taliansko a Grécko.