Riešenie hlavných príčin migrácie a záchrana životov, solidarita a podpora EÚ zameraná na utečencov a hostiteľské krajiny, dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie, či ďalšie kroky smerom k lepšej migračnej a azylovej politike EÚ. Európska komisia a vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová zhrnuli dosiahnutý pokrok v migračných otázkach a načrtli kroky, ktoré je ešte potrebné podniknúť.

Spoločné úsilie EÚ prináša výsledky – celkový počet neoprávnených prekročení hraníc na hlavných migračných trasách klesol v roku 2017 o 63 %.  EÚ tiež od septembra zvyšovala svoju podporu s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie – posilňuje sa trustový fond EÚ pre Afriku, v Líbyi dostali tisíce migrantov lekársku pomoc a základnú podporu, v Turecku je EÚ na dobrej ceste uzavrieť zmluvy v hodnote 3 mld. eur v rámci nástroja pre utečencov.