<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Najväčšia etnická menšina v Európe stále čelí sociálnemu vylúčeniu,
nerovnosti a diskriminácii, priznáva Európska komisia.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Šesťmiliónová rómska komunita má ťažší prístup k vzdelaniu,
zamestnaniu, bývaniu aj k sociálnej starostlivosti, pripomenuli <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>spoločne podpredseda Európskej komisie Frans
Timmermans a komisárky Marianne Thyssenová, V&#277;ra Jourová and Corina Creţuová.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Európska únia začala s usmerňovaním integračnej politiky členských
štátov v roku 2011, kedy prijala rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie
Rómov. Dnes po vyše štyroch rokoch hovorí, že zmena nenastane cez noc.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>