„Bez vysokokapacitných sietí po celej Európe jednotný digitálny trh nevyužije celý svoj potenciál, prípadne nastane iba pre niekoľkých privilegovaných,“ varuje Európska komisia v dokumente, ktorý získala redakcia EurActiv.com.V pripravovanom oznámení Komisia avizuje potrebu masívne investovať do internetovej infraštruktúry. Do roku 2025 sú vraj potrebné investície vo výške 155 miliárd eur. To však neznamená len tlak na súkromné investície, ale aj vyšší vklad z verejných zdrojov.Pre vybudovanie digitálnej ekonomiky a spoločnosti bude zabezpečenie dostatočnej kapacity sietí najzákladnejšou výzvou. Od zjednotenia trhu v digitálnej oblasti si európska exekutíva sľubuje hospodársky rast, viac pracovných miest a tiež znižovanie rozdielov medzi mestskými a vidieckymi regiónmi.