Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej zohráva koordinačnú úlohu a pomáha členským krajinám v ich reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19. Zároveň prijíma opatrenia na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu v Európskej únii. 

Prácu koordinujú 8 komisionári

  • Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedá za Európu pripravenú na digitálny vek
  • Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedá za ekonomiku, ktorá funguje v prospech ľudí
  • Paolo Gentiloni zodpovedá za makroekonomické aspekty
  • Thierry Breton zodpovedá za vnútorný trh
  • Stella Kyriakidesová zodpovedá za všetky otázky týkajúce sa zdravia
  • Ylva Johanssonová zodpovedá za otázky týkajúce sa hraníc
  • Janez Lenarčič zodpovedá za krízové riadenie
  • Adina Văleanová zodpovedá za mobilitu

Na tejto stránke nájdete informácie o opatreniach Európskej komisie v reakcii na vírus: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk#tm-zodpovedn-za-boj-proti-koronavrusu