Najnovšia štatistika Európskej asociácie pre veternú energiu (EWEA) ukázala, že veterná energia bola minulý rok najrýchlejšie rastúcim obnoviteľným zdrojom energie (OZE) v Európe.Vlani sa do siete zapojilo viac ako 13 GW nových veterných kapacít, čo predstavuje 44 % všetkých nových zariadení. Až polovica z nich sa nachádzala v Nemecku, ďalšie stavali najmä v Poľsku a Francúzsku.Energia z vetra v roku 2015 predbehla o 0,1 % aj výrobu elektrickej energie z hydroelektrární, ktorých podiel v energetickom mixe dosiahol 15,5 %. Hoci výroba elektrickej energie z vody je na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov ľahko predpovedateľná, minulý rok pribudlo len 0,2 GW nových kapacít.Fosílne palivá v pomyselnom rebríčku vedú aj naďalej. Najväčšie inštalované výrobné kapacity majú zariadenia, ktoré na výrobu energie využívajú plyn (192 GW) a uhlie (159 GW).Predstavitelia Európskej komisie zdôrazňujú, že EÚ chce byť svetovou jednotkou v obnoviteľných technológiách. Iba 6 z 28 členských štátov však napríklad majú stanovené jasné ciele týkajúce sa rozvoja OZE aj po roku 2020. Revízia smernice o OZE je na pláne až koncom tohto roka.