Eurobarometer: Európania schvaľujú opatrenia prijaté na riešenie energetickej krízy, presadzovanie udržateľnosti a podporu Ukrajiny Z uverejneného bleskového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 86 % Európanov sa domnieva, že bolo dôležité prijať opatrenia na európskej úrovni, aby sa obmedzil bezprostredný vplyv rastúcich cien energie na spotrebiteľov a podniky. Viac ako osem z desiatich respondentov zastáva rovnaký názor, pokiaľ ide o podporu udržateľného využívania prírodných zdrojov (86 %), uľahčenie spoločného nákupu plynu členskými štátmi EÚ s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok(82 %), budovanie partnerstiev s inými globálnymi aktérmi, ako sú Spojené kráľovstvo, USA, Japonsko a Austrália (81 %), zníženie nadmernej obchodnej závislostiod krajín ako Rusko alebo Čína (80 %) a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu čistých technológií (80 %). 75 % respondentov si myslí, že EÚ by mala financovať spoločné obranné projekty na rozvoj strategických obranných spôsobilostí a technológií. Európania sa aj naďalej vyslovili za podporu Ukrajiny a Ukrajincov. 86 % respondentov súhlasí s tým, aby EÚ naďalej poskytovala humanitárnu podporu ľuďom postihnutým vojnou, 77 % respondentov súhlasí s prijímaním ľudí utekajúcich pred vojnou v EÚ, 71 % respondentov podporuje ukladanie hospodárskych sankcií voči Rusku. Takmer dve tretiny Európanov si myslia, že EÚ by mala podporiť Ukrajinu na jej ceste k európskej integrácii (67 %) jej integráciu do jednotného trhu (65 %). 65 % respondentov sa tiež vyslovilo za finančnú a hospodársku podporu Ukrajiny a 57 % respondentov si myslí, že EÚ by mala podporovať nákup a dodávky vojenského vybavenia a výcvik na Ukrajine. Približne polovica opýtaných sa tiež domnieva, že EÚ najlepšie stelesňuje „rešpektovanie základných práv a hodnôt“ (53 %), „sociálnu rovnosť a blahobyt“ (50 %), „toleranciu a otvorenosť voči ostatným“ (49 %) a „mier“ (48 %). Za nimi tesne nasleduje „solidarita s krajinami v rámci EÚ aj mimo nej“ (46 %) a „rešpektovanie prírody a ochrana klímy a životného prostredia (45 %). Rýchly prieskum Eurobarometra o výzvach a prioritách EÚ v roku 2023 sa uskutočnil v 27 členských štátoch v období od 24. do 31. augusta 2023. Prostredníctvom internetu bolo oslovených 26 514 občanov EÚ.
Ako to vidia Slováci:· 51 % Slovákov súhlasí s tým, že EÚ by mala naďalej prejavovať solidaritu s Ukrajinou.· 76 % opýtaných sa domnieva, že opatrenia EÚ by sa mali zamerať na zníženie spotreby energie.· 42 % respondentov zo Slovenska si myslí, že EÚ najlepšie stelesňuje „rešpektovanie prírody a ochrana klímy a životného prostredia“ a 41 % je za tvrdenie„solidarita s krajinami v rámci EÚ a mimo nej“. Ďalších 33 % súhlasí s tým, že EÚ je symbolom „sociálnej rovnosti a blahobytu“ a pre 30 % EÚ stelesňuje „mier“.· 45 % Slovákov podporuje ukladanie hospodárskych sankcií voči Rusku a 44 % sa vyslovilo za hospodársku a finančnú podporu Ukrajiny. Zároveň si 38 %respondentov myslí, že EÚ by mala podporovať nákup a dodávky vojenského vybavenia a výcvik na Ukrajine.· 74 % respondentov súhlasí s tým, aby EÚ naďalej poskytovala humanitárnu podporu ľuďom postihnutým vojnou.· 55 % opýtaných súhlasí s prijímaním ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.· 48 % si myslí, že EÚ by mala podporiť Ukrajinu v jej integrácii do jednotného trhu a 50 % je za podporu Ukrajiny na jej ceste k európskej integrácii.