<div align="left" style="text-align: justify; margin-bottom: 13pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Počítačová kriminalita je narastajúci
problém: pre svetovú ekonomiku ide o <b>straty
</b><b>niekoľko mil</b><b>iárd eur</b> ročne, v&nbsp;obehu je viac ako 150&nbsp;000 vírusov a&nbsp;každý deň sa
stanú obeťou počítačovej kriminality milióny ľudí. Európska
komisia prijíma príslušné legislatívne opatrenia, ktoré sa zameriavajú na
<b>boj proti počítačovej kriminalite</b> (napr. detská pornografia, útoky
na informačné systémy, online podvody a&nbsp;falšovanie). </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-bottom: 13pt;"><font face="Times New Roman" size="3">V&nbsp;tejto súvislosti bol zrealizovaný
prieskum <b>Eurobarometer</b>, ktorý <b>mapuje</b> oblasť
kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých členských krajinách EÚ. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-bottom: 13pt;"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt;"><font face="Times New Roman" size="3">"<i>Digitálne technológie a internet sú
dôležitý</i><i>m pilierom európskej ekonomiky. Počet
kybernetických útokov však v Európe rastie každým dňom. Európske krajiny si
uvedomujú, že ak budú voči týmto hrozbám postupovať jednotlivo, budú ešte viac
zraniteľné. Len spoločným postupom a spoluprácou na európskej úrovni možno
účinne bojovať proti negatívnym dopadom počítačovej kriminality</i>",
uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>
</span></font></div>