Najnovší štandardný prieskum Eurobarometra, ktorý bol včera uverejnený, vypovedá o tom, že aj takmer rok po úplnej invázii Ruska na Ukrajinu Európania prejavujú silnú solidaritu s Ukrajinou: · 91 % respondentov súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci. · 88 % podporuje prijímanie ľudí utekajúcich pred vojnou do EÚ. · 77 % respondentov schvaľuje poskytovanie finančnej podpory Ukrajine. · 74 % respondentov sa vyjadrilo v prospech ukladania hospodárskych sankcií ruskej vláde, spoločnostiam a jednotlivcom. · 67 % Európanov naďalej podporuje zákaz vysielania ruských štátnych médií. · 56 % Európanov je spokojných s reakciou Európskej únie na ruskú inváziu na Ukrajinu. · 77 % respondentov podporuje spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku medzi členskými štátmi EÚ · 80 % respondentov sa domnieva, že nákup vojenského vybavenia členskými štátmi by mal byť lepšie koordinovaný. · 69 % si myslí, že EÚ musí posilniť svoju kapacitu na výrobu vojenského vybavenia.
Občania EÚ takisto vo veľkej miere podporujú urýchlenie energetickej transformácie (86 %) a opatrenia na zníženie závislosti EÚ od ruských zdrojov energie (84 %): · 85 % Európanov je presvedčených, že zvýšenie energetickej účinnosti budov, dopravy a tovaru zníži našu závislosť od výrobcov energie mimo EÚ · 82 % súhlasí s tým, že členské štáty EÚ by mali spoločne nakupovať energiu z iných krajín, aby si zabezpečili lepšie ceny. · 81 % respondentov uviedlo, že prijali opatrenia na zníženie svojej vlastnej spotreby energie. Hoci je inflácia pre Európanov stále veľkým problémom pre viac ako tretinu respondentov (32 %), podpora eura zostáva veľmi vysoká. Spoločnú európsku menu podporuje až 71 % opýtaných, čo je druhá najvyššia zaznamenaná úroveň v histórii a ešte vyššia je v eurozóne (79 %). Okrem toho si viac ako polovica respondentov (54 %) myslí, že plán obnovy NextGenerationEU môže byť účinným prostriedkom na riešenie súčasných hospodárskych výziev. 63 % respondentov sa takisto domnieva, že verejné finančné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu investícií súkromného sektora na úrovni EÚ. Vnímanie situácie európskeho hospodárstva sa od leta 2022 nezmenilo a 40 % respondentov ju vníma ako „dobrú“ a 51 % ako „zlú“. 47 % Európanov má tendenciu dôverovať EÚ a 32 % skôr dôveruje národným vládam. 45 % Európanov vníma EÚ pozitívne (36 % ju vníma neutrálne a 18 % negatívne). 62 % respondentov tvrdí, že sú optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (o 3 percentuálne body menej než v lete 2022, ale na podobnej úrovni ako vo februári 2022, pred ruskou agresiou voči Ukrajine). „Štandardný prieskum Eurobarometra zo zimy 2022 – 2023“ (EB 98) sa uskutočnil vo forme osobných a online rozhovorov v období od 12. januára do 6. februára 2023. Na prieskume sa zúčastnilo 26 468 občanov zo všetkých 27 členských štátov EÚ.