Ako to vidia Slováci:
– Problém sexuálneho zneužívania detí v online priestore je na Slovensku rozšírený podľa polovice (50 %) Slovákov.
– 8 % opýtaných uviedlo, že sa už nainternete stretlo s materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie dieťaťa.
– Schopnosť odhaľovať zneužívanie detí je dôležitejšia ako právo na súkromie na internete pre 47 % respondentov zo Slovenska.
– Vyše tri štvrtiny Slovákov (79 %) si nemyslí, že deti môžu bezpečne surfovať na internete bez toho, aby boli vystavené škodlivému obsahu. Zároveň až 94 % súhlasí s tvrdením, že deti sú vystavované online rizikám čoraz viac.
– Rodičia vo všeobecnosti nevedia, čo ich deti na internete robia, myslí si osem z desiatich Slovákov (80 %).
– Nástroje rodičovskej kontroly, ktoré majú ochrániť deti na internete, považuje za dostatočné 20 % Slovákov. V porovnaní so zvyškom EÚ ide pritom o najväčší podiel dôvery voči takýmto nástrojom.
– Poskytovatelia online služieb, akými sú aj sociálne siete, môžu hrať dôležitú úlohu v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete podľa 89 % Slovákov. Iba takmer tretina ľudí na Slovensku (31 %) si však myslí, že by mali mať poskytovatelia online služieb voľnosť v tom, či a ako proti tomuto problému zakročia.
– Približne polovica respondentov (52 %) súhlasí s tvrdením, že poskytovatelia online služieb by mali mať za istých podmienok zákonnú povinnosť odhaľovať, odstraňovať a nahlasovať prípady zneužívania detí na internete.
– 82 % Slovákov zastáva názor, aby poskytovatelia online služieb, v prípade zvýšeného rizika, odhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom detekcie správ alebo e-mailovej komunikácie.