<p align="justify"><span class="Apple-style-span" style='font:/normal "Times New Roman"; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;'><span class="Apple-style-span" style='color: #333333; line-height: 18px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12px;'><font face="Times New Roman" size="3">Aj tento rok sa budete môcť na najväčšom slovenskom hudobnom festivale Bažant Pohoda zapojiť do zaujímavých debát Café Európa v EUrópa stage. V EÚ informačnej zóne môžete preukázať svoje vedomosti o fungovaní EÚ a vyhrať tak v súťažiach, kvízoch aj EÚ kolese šťastia super ceny.</font></span></span></p>