Kniha Európa v kocke od @nemethmarco <l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fnemethmarco%3Ffbclid%3DIwAR3crv6PzVK5oX1dzc1amdGtZJJS_hRpsbgEfviB-UzbRXlb91XX3965FO0&h=AT3I4hhQb1MhILr3EQXg6l-G70Lba_YDpJHx-EG2NncRdhmf…[0]=AT3Sp3W3Xm3wccrNdPGYgJCBx6kk4KIhv0HvsA-ZjZSTC7Gg7oAVSn4S26vUA5Vnu3v690BVsn9KOa7dBq1qR1nmSbQCwTBeRG3taiKs7joLMwjyoRRYNNAvkAy619Wo0hhATkw5GxeHu4hS77nD_sly4w> získala za Slovensko tohtoročnú Cenu európskeho občana a zaradila sa tak medzi 30 laureátov z 27 krajín EÚ na celoeurópskeho víťaza. GRATULUJEME! Kniha Európa v kocke prináša l základné a zrozumiteľným spôsobom podané informácie o Európskej únii. Tento sprievodca históriou, fungovaním, činnosťou a prioritami Únie je určený predovšetkým mladým ľuďom – žiakom, študentom, ale aj všetkým nadšencom myšlienky Európskej únie.