Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) včera odhlasoval uznesenie, ktoré opätovne vyzýva na povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín.Europoslanci sa zamerali na mlieko a mliečne výrobky, mäso v mäsových výrobkoch a to nespracované mäso, ktoré nepodlieha súčasnej legislatíve.V máji 2015 dospela Európska komisia (EK) k záveru, že vhodnejšie ako povinné sú dobrovoľné systémy označovania. Tieto nepredstavujú dodatočnú finančnú ani regulačnú záťaž. Po dvoch správach Komisie, COM/2015/0204 a COM/2015/0205, tak nenasledovali žiadne legislatívne návrhy. Už predtým však parlament jasne naznačoval, že návrhy na istú právnu úpravu očakáva.S postupom EK preto poslanci nesúhlasia. Prieskumy, ktoré vykonala Komisia vraj zahrnuli nadhodnotené úvahy podnikov o dodatočných nákladoch, ktoré by im z označovania vyplynuli. „Prieskumom sa nedalo nájsť žiadne jasné vysvetlenie pre vysoké odhady nákladov, ktoré tieto podniky poskytli,“ uviedli poslanci. Chýba im aj zohľadnenie pozitívnych aspektov označovania krajiny pôvodu.