Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton založili Európsku alianciu surovín, ktorá prepojí priemyselné subjekty s členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou. Jej cieľom je posilniť odolnosť a strategickú autonómiu, hodnotové reťazce vzácnych zemín a magnetov v Európe. Aliancia sa zameria na identifikáciu prekážok, príležitostí a investičných možnosti vo všetkých fázach hodnotového reťazca surovín, od ťažby až po zhodnocovanie odpadu, ako aj na otázky ohľadom udržateľnosti a sociálnych dopadov. Nová aliancia je súčasťou Akčného plánu pre kritické suroviny a spravovať ju bude znalostné a inovačné partnerstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ZIS-EIT) RawMaterials, za dohľadu Európskej komisie. Aliancia je otvorená pre aktérov, ktorí majú záujem dosiahnuť, aby bola Európa ekonomicky odolnejšia vďaka diverzifikácii dodávateľských reťazcov, vytváraniu pracovných miest, získavaniu investícií a školeniam mladých talentov, ktorí chcú prispieť k vytvoreniu najlepšieho rámca pre suroviny a obehové hospodárstvo na svete.