Európska komisia privítala rozhodnutie Rady, ktorá povolila začatie rokovaní o budúcich partnerských vzťahoch s Veľkou Britániou. Komplexné usmernenia k rokovaniam vymedzujú rozsah a podmienky budúceho partnerstva a vzťahujú sa na všetky oblasti záujmu, vrátane obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, účasti na programoch Únie a ďalších tematických oblastiach spolupráce. Formálne rokovania so Spojeným kráľovstvom majú začať v týždni od 2. marca 2020.

Rokovacie usmernenia, ktoré dnes Rada prijala, vychádzajú z návrhu odporúčania, ktorý Komisia predložila 3. februára 2020 a plne rešpektujú už existujúce usmernenia a závery Európskej rady, ako aj politické vyhlásenie dohodnuté medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v októbri 2019. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Sme pripravení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom. Chceme vybudovať úzke a ambiciózne budúce partnerstvo, pretože je to v najlepšom záujme ľudí na oboch stranách Kanála. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým členským štátom za ich pretrvávajúcu dôveru v náš rokovací tím. Budeme sa usilovať o dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.“ Hlavný vyjednávač Európskej komisie, Michel Barnier informoval, že Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a všetkými členskými štátmi a je odhodlaná dosiahnuť dohodu pomocou transparentného procesu.