Európska komisia vyzvala Slovensko, aby v nadchádzajúcich týždňoch revidovalo svoju politiku pre žiadateľov o premiestnenie, s cieľom zosúladiť ju s rozhodnutiami Rady o premiestnení z Grécka a začať čo najskôr. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska nepremiestnilo nikoho. Slovensko pritom prijalo dobrovoľný záväzok premiestniť 100 osôb.

Tempo premiestňovania sa v roku 2017 značne zvýšilo, keď bolo od januára premiestnených takmer 10 300 osôb, čo predstavuje päťnásobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016. K 9. júnu bolo celkovo uskutočnených 20 869 premiestení. Malta pritom svoj záväzok v oblasti presídlenia už splnila na viac ako 100 percent, na dobrej ceste sú aj Fínsko (78,9%), Írsko (76,5%) a pobaltské krajiny Lotyšsko (65,9%), Litva (45,8%) a Estónsko (39,5%).

Čo sa týka presídľovania, pokrok je naďalej na dobrej ceste, pričom sa už vykonali takmer tri štvrtiny (16 419) z 22 504 presídlení dohodnutých v júli 2015. Presídlenia na základe vyhlásenia EÚ a Turecka dosiahli novú rekordnú úroveň v máji 2017, keď bola takmer 1 000 sýrskym utečencom poskytnutá bezpečná a legálna možnosť odchodu do Európy. Celkový počet presídlení z Turecka na základe vyhlásenia doteraz dosiahol 6 254. Slovensko doposiaľ nepresídlilo žiadnu osobu.