Európska komisia zhodnotila pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch a stanovila, aké opatrenia treba ešte prijať na riešenie bezprostredných a budúcich výziev v oblasti migrácie. Počas najzávažnejšej utečeneckej krízy od 2. svetovej vojny sa EÚ podarilo dosiahnuť zásadnú zmenu v riadení migrácie a ochrane hraníc. Počet neregulárnych príchodov do Európy sa znížil na najnižšiu úroveň za posledných 5 rokov. Počet prichádzajúcich migrantov už 3 roky po sebe neustále klesá a v súčasnosti predstavuje len 10 % z počtu zaznamenaného na vrchole migračnej krízy v roku 2015. V roku 2018 bolo odhalených približne 150 000 prípadov neoprávneného prekročenia vonkajších hraníc EÚ.

Medzi najnaliehavejšie záležitosti, ktorými sa musíme ďalej zaoberať, patria:

  • trasa cez západné Stredozemie (počet migrantov prichádzajúcich po tejto trase značne vzrástol, treba ešte intenzívnejšie podporovať Maroko)
  • trasa cez centrálne Stredozemie – zlepšenie katastrofálnych podmienok v Líbyi 
  • trasa cez východné Stredozemie – riadenie migrácie v Grécku (počet migrantov sa na základe vyhlásenia EÚ a Turecka výrazne znížil, no kľúčové problémy stále neboli vyriešené)
  • dočasné opatrenia týkajúce sa vyloďovania