Európska komisia už skôr vyhlásila novú výzvu vo výške 15,4 milióna eur na Európsku noc výskumníkov a iniciatívu Výskumníci na školách v rokoch 2024 a 2025.Výzva sa ukončila 25. októbra 2023 a očakávalo sa, že sa z nej bude financovať približne 50 projektov, ktorými sa vykonávajú tieto činnosti v EÚ a v krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Európska noc výskumníkov a iniciatíva Výskumníci na školách posilňujú prepojenie medzi vedou a vzdelávaním a zvyšujú záujem o kariéru vo výskume, najmä medzi mladými ľuďmi. Európska noc výskumných pracovníkov je najväčším vedeckým a komunikačným podujatím v EÚ a v krajinách pridružených k programu Horizont Európa, ktoré každoročne priťahuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov.