Komisia víta predbežnú politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady EÚ o kľúčových prvkoch návrhu európskeho právneho rámca digitálnej identity. Ústredným inovačným prvkom tohto rámca je osobná digitálna peňaženka v podobe bezpečnej a praktickej mobilnej aplikácie. Umožní všetkým občanom EÚ, obyvateľom a podnikom dôveryhodný prístup k verejným a súkromným online službám v celej Európe. Komisia už investuje 46 miliónov eur z programu Digitálna Európa do štyroch rozsiahlych pilotných projektov s cieľom otestovať európsku peňaženku digitálnej identity v rôznych prípadoch každodenného používania vrátane mobilného vodičského preukazu, elektronického zdravotníctva, platieb, ako aj vzdelávania a odborných kvalifikácií. Pilotné projekty sa začali 1. apríla 2023 a prispejú k zlepšeniu technických špecifikácií peňaženky.