Európska komisia a vysoký predstaviteľ včera uverejnili spoločné oznámenie o európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti. Spoločné oznámenie sa venuje otázkam,ako minimalizovať riziká vyplývajúce z určitých hospodárskych tokov v kontexte zvýšeného geopolitického napätia a zrýchlených technologických zmien a zároveň zachovať maximálnu úroveň hospodárskej otvorenosti a dynamiky. Navrhovaná stratégia stanovuje spoločný rámec, ako dosiahnuť hospodársku bezpečnosť podporovaním hospodárskej základne a konkurencieschopnosti EÚ; ochranou pred rizikami; a nadväzovaním partnerstiev s čo najširšou škálou krajín s cieľom riešiť spoločné obavy a záujmy. Opatrenia týkajúce sa hospodárskej bezpečnosti sa budú riadiť základnými zásadami proporcionality a presnosti. V oznámení sa stanovuje základ pre strategickú diskusiu s členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom, ktorej cieľom je vypracovať komplexný prístup k ochrane hospodárskej bezpečnosti Únie. Európska rada sa bude stratégii venovať na svojom zasadnutí 29. – 30. júna 2023.