V Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa 11. októbra 2016 uskutočnilo Európske fórum cestovného ruchu. Jeho otvorenie oficiálne zahájili, európska komisárka pre vnútorný trh a priemysel Elzbieta Bienkowska, slovenský minister dopravy Arpád Ersek, maltský minister pre cestovný ruch Edward Z. Lewis, europoslanec a predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch István Ujhelyi a výkonný riaditeľ Svetovej organizácie cestovného ruchu Zoltan Somogyi.Medzi hlavné témy patria podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť EÚ turizmu, dane a zdieľaná ekonomika. Európska Komisia vidí konkurencieschopnosť, pracovné miesta a rast ako hlavnú prioritu. Cestovný ruch je práve jedným z odvetví, ktoré sú veľkým prínosom pre realizáciu týchto priorít. Eurokomisárka Bienkowska počas podujatia ocenila vynikajúce výsledky Slovenska v oblasti rastu cestovného ruchu: "Teší ma, že celkový prínos cestovného ruchu k národnému HDP Slovenska narastie podľa odhadov v roku 2016 o takmer 5 %. Gratulujem vám."Európska komisia v súčasnosti už pracuje na implementácii akčného plánu s cieľom prepojiť turizmus a kultúrne dedičstvo. Bienkowska: “Zahŕňa to propagáciu medzinárodných kultúrnych trás v spolupráci s Európskou komisiou pre cestovný ruch, Radou Európy, UNESCO, členskými štátmi, regiónmi a priemyslom.“Európska komisia má v oblasti podpory turizmu a konkurencieschopnosti štyri hlavné priority: zlepšenie podnikateľského prostredie a zatraktívnenie investícií, podpora nových modelov vývoja cestovného ruchu, podpora zručností a propagácia Európy ako destinácie v tretích krajinách.