Vzhľadom na dôsledky koronakrízy sa Európska komisia rozhodla umožniť mestám Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko) predĺžiť platnosť titulu Európske hlavné mesto kultúry do 30. apríla 2021. Tieto mestá boli vážne zasiahnuté krízou, ktorá im zabránila zrealizovať plánované iniciatívy. Komisia tiež navrhuje posunúť načasovanie tohto titulu pre mesto Novi Sad (Srbsko) z roku 2021 na 2022 a pre mestá Temešvár (Rumunsko) a Elefsina (Grécko) až na rok 2023. Súčasné hlavné mestá kultúry tak dostanú príležitosť realizovať svoje zrušené plány, zatiaľ čo Temešvár, Novi Sad a Elefsina budú mať viac času na prípravu svojich programov. Komisia tento svoj návrh postúpi Európskemu parlamentu a Rade na posúdenie a konečné prijatie.