Cena pre inovatívnych poskytovateľov OVP – termín 20. august 2018

Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať poskytovateľa OVP, ktorý prispel k zvyšovaniu kvality OVP prostredníctvom inovatívnej praxe.
Viac informácií nájdete na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018_Innovative_VETprovider

Informácie o ďalších súťažiach organizovaných na európskej úrovni sú uverejnené aj na národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw.