V pondelok 26.9.2016 bude Európsky deň jazykov. Posielame teda údaje o štúdiu cudzích jazykov v EÚ.
V roku 2014 sa viac ako 18 miliónov žiakov prvého stupňa základných škôl EÚ (alebo 84 % všetkých žiakov na tejto úrovni) učilo aspoň jeden cudzí jazyk, a to vrátane takmer milióna žiakov (približne 5 %), ktorí sa učili dva cudzie jazyky alebo viac. Najpopulárnejšia je angličtina, ktorej sa venuje viac ako 17 mil. žiakov. Angličtina je obľúbená aj vo vyšších ročníkoch. Francúzština sa umiestnila na druhom mieste (s 5 miliónmi žiakov, čiže 34 % populácie), po nej nasleduje nemčina (3 milióny žiakov alebo 23 %), španielčina (2 milióny žiakov alebo 13 %), ruština (pol milióna žiakov alebo 3 %) a taliančina (200 tisíc žiakov alebo 1 %).
Na Slovenských základných školách sa jeden cudzí jazyk učilo 80.1% žiakov, víťazila angličtina. Na druhom stupni sa učilo angličtinu 95.9% študentov, 52.2% sa venovalo nemčine a 21.2% ruštine.
Pri príležitosti dňa jazykov bude v Bratislave (26.9) a v Košiciach (28.9) podujatie Ulička jazykov. Na účastníkov čaká pestrý program, nájdete v prílohe, rovnako ako TS k vyššie uvedeným štatistikám a oslavám dňa jazykov na Slovensku.