Zajtra, 26. septembra, oslavujeme Európsky deň jazykov 2019. Zámerom Európskeho dňa jazykov je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na svoj vek, v školách i mimo nich, začali učiť viac jazykov. Na Slovensku sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov aj tento rok uskutočnia viaceré podujatia: V Bratislave sa Európsky deň jazykov 2019 oslávi na jazykovom podujatí Lingvafest’19. V rámci pestrého programu sa jeho účastníci môžu tešiť na polhodinové rýchlokurzy rôznych jazykov, jazykolamy, súťaže, kvízy o vecné ceny, prezentácie jazykovej literatúry a vysokých škôl, pestrý kultúrny program, diskusie i naživo skúšky simultánneho tlmočenia. Podujatie je prístupné pre všetkých bezplatne. V Trnave prebehnú oslavy na Univerzitnom námestí, kde budú mať podobu Uličky jazykov (9:00 – 9:30 hod) so zábavnými aktivitami a kultúrnymi vystúpeniami či predajnými výstavami pre žiakov materských, základných a stredných škôl.
V Malom Berlíne na Štefánikovej 4 sa uskutoční zase medzinárodná vedecká konferencia pre riaditeľov a učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ i jazykových škôl, prednášky, semináre, workshopy pre učiteľov, výstavy odbornej literatúry i prehliadky moderných učebných pomôcok a IKT nástrojov. 
V Zlatých Moravciach prebehne k Európskemu dňu jazykov jazyková súťaž Brána jazykov otvorená (9:00 h – 11:30 h).