September sa už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra. V metropole východného Slovenska ho oslávia v predstihu – v utorok 12. septembra 2023. Do podujatia na počesť rozmanitosti európskych jazykov sa zapojí bezmála tristo žiakov a študentov základných a stredných škôl z Košického kraja a Prešovského kraja. Organizátormi sú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Hlavným spoluorganizátorom podujatia je Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. Podujatie sa uskutoční v areáli fakulty na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc. Program bude rozdelený do dvoch budov a dvoch turnusov – oficiálne otvorenie spojené s predstavením študentského divadelného súboru ActofKAA z Bratislavy sa uskutoční v Aule Kostlivého o 9.00 hod. (druhý turnus o 11.00 hod.), ostatné aktivity, ako napríklad vedomostné kvízy či výstava kníh, sa budú realizovať v budove Platón.