Len 15% ľudí má pocit, že má úplnú kontrolu nad informáciami, ktoré poskytuje online. Európska komisia aj kvôli väčšej ochrane osobných údajov sprísnila pravidlá, ktoré začnú platiť od mája 2018. Tie zaručia, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a podniky budú využívať výhody za rovnakých podmienok. Ide o jeden súbor pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Namiesto spleti 28 rôznych národných pravidiel tu bude 1 sada európskych pravidiel, čo zníži náklady pre podniky a odbúra byrokratickú záťaž. „Mali by sme lepšie dbať na toto aké stopy v digitálnom svete po sebe zanechávame a uvedomiť si, že naše údaje môžu byť aj zneužité. Tak ako zneužívanie údajov nepozná hranice, tak aj výmena údajov medzi políciou a súdmi musí prebiehať na európskej úrovni a za prísnych podmienok. Lepšia ochrana dát pomôže aj pri dobudovaní jednotného digitálneho trhu v EÚ a využívaní internetu a moderných informačných technológií. Jasné a jednotné pravidlá zvýšia dôveru zákazníkov pri používaní online služieb a spoločnosti získajú väčšiu právnu istotu.” uviedol pri tejto príležitosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.