Európsky parlament 2. apríla 2009 rozhodol, že 23. august by mal byť každoročne Európskym dňom pamiatky obetí všetkých totalitných a autoritárskych režimov. Paktom Molotov-Ribbentrop z 23. augusta 1939 si nacistické Nemecko a Sovietsky zväz rozdelili Európu do sfér záujmu. Táto dohoda so svojimi tajnými protokolmi predchádzala nemeckému útoku na Poľsko 1. septembra 1939 a sovietskej okupácii východného Poľska, ako aj sovietskej okupácii a neskoršej anexii pobaltských <>štátov v júni 1940.