Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je v súčasnosti o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

„Na Slovensku sa za posledné roky rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podstatne neznížil, stále patrí k jedným z najväčších z EÚ. Muži a ženy sú si pritom v Európskej únii rovnocenní, nie je preto fér, ak ženy zarábajú menej a nemajú rovnaké  príležitosti. Od rovnosti šancí a toho, ako ju budeme podporovať, bude závisieť aj naša konkurencieschopnosť.“ uviedol v tejto súvislosti  vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.