Európska komisia odštartovala Európsky klimatický pakt. Ide o celoúnijnú iniciatívu ako pozvánku jednotlivcom, komunitám a organizáciám zapojiť sa do opatrení v oblasti klímy a tvorby ekologickejšej Európy. Klimatický pakt ako súčasť Európskej zelenej dohody vytvára priestor pre všetkých, ktorí sa chcú podeliť o informácie, diskutovať a konať v klimatickej kríze, a stať sa tak súčasťou silnejúceho európskeho klimatického hnutia. Európsky klimatický pakt vytvára pre ľudí zo všetkých sfér priestor spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické riešenia. Pakt je otvorená, inkluzívna a rozvíjajúca sa iniciatíva zameraná na opatrenia v oblasti klímy. Vyzýva regióny, miestne komunity, priemysel, školy a občiansku spoločnosť, aby si vymieňali informácie o zmene klímy a znehodnocovaní životného prostredia a o spôsoboch, ako riešia tieto existenčné hrozby. Komisia v otvorenej výzve ponúka jednotlivcom a organizáciám možnosť stať sa ambasádormi klimatického paktu. Ich úlohou bude ísť príkladom a zapájať svoje komunity do opatrení v oblasti klímy.
Klimatický pakt bude zahájený 16. decembra od 9 :00 na online podujatí, ktoré organizuje výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans. Súčasťou programu bude predstavenie prvých ambasádorov klimatického paktu EÚ, diskusia o plánovaných prísľuboch klimatického paktu a prednášky špeciálnych hostí o veciach, ktoré môžeme v boji proti zmene klímy robiť všetci.