Komisia včera v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila  výzvu na predkladanie návrhov, ktorá sa týka financovania nadnárodných projektov spolupráce v súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018. Výzva je určená kultúrnym subjektom, ako sú opery, koncertné siene a divadelné skupiny v celej EÚ, aby sa zapojili do aktivít v rámci Európskeho roka. Komisia uprednostní projekty, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie informovanosti a komunikačné činnosti s dlhodobým účinkom. Konečný termín na predloženie je 22. novembra 2017. Projekty by sa mali začať v období od januára do septembra 2018 a môžu trvať najviac 24 mesiacov.  Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Dnešná výzva je ďalším krokom k zrealizovaniu Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Naše bohaté kultúrne dedičstvo je veľkou devízou nielen z pohľadu minulosti. Zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní našej budúcnosti. Hľadáme projekty, ktoré poukážu na európsky rozmer nášho kultúrneho dedičstva vo všetkých jeho formách. Ako povedal predseda Komisie Juncker vo svojej správe o stave Únie, v roku 2018 musíme osláviť kultúrnu rozmanitosť.“