Dnes sa začal historicky prvý Európsky týždeň odborných zručností. Podujatie, ktoré vyhlásila Európska komisia, bude trvať od 5. do 9. decembra. Na Slovensku sa v rámci iniciatívy uskutoční spolu 54 podujatí, ktoré organizujú stredné odborné školy, gymnáziá, univerzity, či občianske združenia. Na pláne majú usporiadať podujatia rôzneho druhu: cykly seminárov, prednášok, súťaže, besedy, či výstavy. Tie najlepšie vyhodnotí Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC). Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.