Dnes až 90 % pracovných miest vyžaduje aspoň základnú znalosť IKT zručností,“ hovorí eurokomisárka pre zamestnanosť Marianne Thyssenová. Na úvod tretieho ročníka Európskeho týždňa programovania (EU Code Week) vyhlásila, že celoeurópske posilňovanie znalostí v tejto oblasti bude v roku 2016 jednou z jej priorít.
Záujem o odborníkov na informačné a komunikačné technológie rastie každoročne o 3 %. Mnohé voľne miesta v odbore zostávajú neobsadené. V roku 2020 by Európskej únii mohlo chýbať až 825 tisíc kvalifikovaných pracovníkov.
Zintenzívnenie vzdelávania v tejto oblasti je trend, ktorý prebieha naprieč celým kontinentom. Minimálne 15 členských štátov EÚ, vrátene Slovenska, už do svojich učebných osnov programovanie zaradilo. Niekde je dokonca povinné.