Európsky týždeň odborných zručností sa v roku 2019 uskutoční v Helsinkách (14. – 18. október). Aj štvrtý ročník, ktorý organizuje Európska komisia v partnerstve s fínskym predsedníctvom Rady EÚ, bude podporovať ľudí všetkých vekových skupín, aby vďaka odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP) „objavili svoje talenty“.

Okrem podujatí organizovaných počas týždňa v Helsinkách sa počas celého roka uskutoční viac ako 1 000 aktivít a podujatí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v celej Európe i mimo nej.

Takmer 80 % mladých absolventov odborného vzdelania a prípravy si nájde prácu čoskoro po ukončení štúdia. Z tohto dôvodu sa Európsky týždeň odborných zručností zameriava na zvýšenie príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy  a podporuje zvyšovanie informovanosti o početných možnostiach, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava.

Európsky týždeň odborných zručností, ktorý sa začal organizovať v roku 2016, táto kampaň v roku 2018 oslovila prostredníctvom takmer 2 000 aktivít a podujatí viac ako 2,4 milióna ľudí.

Súčasný stav odborného vzdelávania a prípravy (OVP)  v Európe – miera účasti na OVP sa za posledné roky neustále zvyšuje a túto vzdelávaciu cestu si volí čoraz viac ľudí.

  • 22 % ľudí v Európe sa považuje za „nízkokvalifikovaných“;
  • 48 % študentov sa zúčastňuje na OVP;
  • 11 % dospelých v Európe sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých;
  • 72 % spoločností poskytuje svojim zamestnancom možnosti odbornej prípravy (2015);
  • 49 % zamestnancov sa zúčastňuje na odbornej príprave súvisiacej so zamestnaním (2015).