Od pondelka prebieha už 5. ročník Európskeho týždňa športu (23/9 – 30/9/2019). Po celej Európe, vrátane Slovenska, sa konajú rôzne tematické športové podujatia. Len na Slovensku zaregistrovali pri príležitosti celoeurópskej športovej akcie organizátori z Národného športového centra veľké množstvo rôznych podujatí. Zapojiť sa do nich môžu všetci. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra na tému výdavkov verejnej správy na rekreáciu a šport v EÚ vyplynulo, že členské štáty v roku 2017 vyčlenili 51,3 miliardy eur. Pomer výdavkov verejnej správy na rekreáciu a šport z celkových výdavkov jednotlivých členských štátov sa v EÚ pohyboval od 0,2 % v Chorvátsku, 0,4 % v Írsku, na Malte, na Slovensku a v Spojenom kráľovstve až do výšky 1,2 % v Luxembursku, 1,4 % v Estónsku a 2,5 % v Maďarsku. Luxembursko použilo v prepočte na jedného obyvateľa na rekreáciu a šport najviac prostriedkov, naopak najmenej to bolo v Chorvátsku a Bulharsku. V roku 2017 prekročili výdavky verejnej správy na rekreáciu a šport hranicu 200 € na jedného obyvateľa v 3 štátoch EÚ: Luxembursku (492 € na obyvateľa), Švédsku (256 €) a Fínsku (206 €). Naopak najnižšie rekreačné a športové výdavky na obyvateľa zaznamenali v Chorvátsku (13 € na obyvateľa) a Bulharsku (16 €) i na Slovensku (23 €).