Komisia včera predložila návrh rozpočtu pre Európsky zbor solidarity na nasledujúce tri roky a navrhla preň osobitný právny rámec. V súčasnosti sa totiž realizuje prostredníctvom ôsmich rôznych programov, vrátane programu Erasmus+, z ktorých každý má svoj vlastný právny základ, ciele a rozpočet. Pre Európsky zbor solidarity tak Komisia navrhuje na obdobie rokov 2018 – 2020 vyčleniť 341,5 milióna eur, čím sa do konca roka 2020 umožní účasť 100 000 mladých Európanov.

Cieľom nového návrhu je zabezpečiť iniciatíve samostatný právny základ a komplexný nástroj financovania. Európsky zbor solidarity tak už nebude ponúkať len možnosti na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale odteraz poskytne účastníkom aj príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách.