Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 v rámci Európskeho zboru solidarity. Na podporu činností v oblasti solidarity bude vyčlenený predpokladaný rozpočet vo výške 117 miliónov EUR, ktorý vytvorí nové príležitostí pre mladých ľudí v širokej škále oblastí.

Do zoznamu činností, ktoré bude možno financovať patria dobrovoľnícke projekty, dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke tímy vo vysoko prioritných oblastiach, stáže, pracovné miesta a projekty v oblasti solidarity. O finančné prostriedky na realizáciu projektov môžu požiadať verejné a súkromné subjekty so sídlom v zúčastnených krajinách, ktoré získali príslušnú značku kvality. Okrem toho môžu o finančnú podporu na realizáciu svojich vlastných projektov v ich miestnej komunite požiadať aj skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru solidarity .Termíny na predloženie projektov sa v závislosti od druhu činností pohybujú v rozpätí od 5. februára do 1. októbra 2020.