Európsky zbor solidarity v skratke:• Nová iniciatíva pre mladých od 17 do 30 rokov so záujmom o pracovné skúsenosti v sociálnych oblastiach – od vzdelávania a zdravia cez pomoc s poskytovaním potravín, integráciou či stavanie prístrešia až po ochranu životného prostredia a prevenciu prírodných katastrof• Kdekoľvek v EÚ + v Nórsku, na Islande či v Turecku sa môžu zapojiť do projektu buď ako dobrovoľníci, stážisti či zamestnanci• Európska komisia uhradí cestu, ubytovanie, poistenie, stravovanie a vreckové, doba trvania od 2 do 12 mesiacov• Cieľom je umožniť mladým získať skúsenosť a kvalifikáciu na začiatku kariéry (dostane potvrdenie pre budúce zamestnávateľa)• Registrácia pre záujemcov odo dneška 7.12.2016• Registrácia pre firmy, neziskové organizácie alebo úrady hľadajúci záujemcov bude čoskoro nasledovať