Včera 6. februára spustila Európska komisia verejnú konzultáciu týkajúcu sa Európskeho zboru solidarity. Pomocou tejto konzultácie získame spätnú väzbu od odbornej verejnosti z členských štátov , ktorú zohľadníme pri dobudovávaní celej iniciatívy. Cieľom Európskeho zboru solidarity je poskytovať dobrovoľnícke a  profesionálne pracovné príležitosti.

Konzultácia potrvá do 2.4.2016, zapojiť sa do nej dá tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Solidarity-Corps-public-consultation (dostupná aj v SK verzii https://goo.gl/pAO3Vu)