V prípade Slovenska boli našimi najdôležitejšími exportnými partnermi Nemecko (22 percent celkového exportu), Česká republika (12) a Poľsko (8). V prípade importu to boli Nemecko (20), Česká republika (17) a Rakúsko (10).

Slovensko je zároveň podľa Eurostatu krajinou najviac závislou od vývozu do iných členských štátov, kedy až 85 percent nášho exportu smerovalo práve do krajín v rámci EÚ. Podobná situácia panovala aj pri dovoze, kde až 80 percent dovozu na Slovensko pochádza práve z iných členských štátov EÚ. Vyššiu mieru dovozu z členských štátov EÚ mali už len Lotyšsko (81 percent) a Estónsko (82).