Pri príležitosti Svetového dňa detí vám ponúkame štatistický prehľad z oblasti vzdelávania v ranom detstve v EÚ.  V roku 2017 bolo v EÚ 95,4 % detí vo veku od 4 rokov do začiatku povinného základného vzdelávania zapísaných do zariadenia, ktoré poskytuje vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Tento údaj sa v poslednom desaťročí zvyšoval a v roku 2017 bol o 4,7 percentuálnych bodov vyšší ako v roku 2007.

Rok 2016 bol rokom, v ktorom sa pre EÚ ako celok dosiahol cieľ 95 % účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve stanovený v rámci programu Vzdelávanie a odborná príprava 2020.

Z analýzy členských štátov EÚ za rok 2017 vyplýva, že na poslednom mieste sa umiestnilo Slovensko so 78,2 % , nasleduje Grécko, Chorvátsko a Bulharsko (80,0 % až 85,0 %).

Celkovo 15 členských štátov EÚ uviedlo, že v roku 2017 už dosiahlo referenčnú hodnotu 95 %: Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Švédsko, Lotyšsko, Nemecko, Malta, Luxembursko, Španielsko, Holandsko, Dánsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Írsko (posledné tri krajiny vykazujú 100 %).